قرآن میزان شناخت قرآن
49 بازدید
ناشر: اسراء
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
قرآن شناسان، در شرح و وصف و تبیین و تمجید این کتاب ارجمند الهی، سخن بسیار گفته‌‌اند؛ لیکن هیچ یک به واقعیت و روشنی تعریفی نیست که خود قرآن از خویش ارائه می‌دهد. آیات متعددی در قرآن مجید، به ماهیت این کلام الهی، چگونگی نزول و نیز اوصاف و ویژگی‌ها و رسالت قرآن پرداخته است. در این کتاب، با بهره‌مندی از رهنمودهای وحیانی، نخست مباحثی کلی درباره حقیقت قرآن و نزول آن بیان می‌گردد، سپس به بررسی آیاتی پرداخته می‌شود که بیانگر اوصاف عام و نیز ویژگی‌های خاص این کلام الهی هستند. در فصل پایانی نیز، دو رسالت‌ عمده قرآن در حوزه هدایت انسان؛ یعنی شکوفایی عقل و ارتقا و اعتلای فرهنگی، بیان می‌گردد.