اسلام در آىنه حج
46 بازدید
ناشر: منشور وحى
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در ده فصل نوشته شده است که در باره آشنایی با مکه و خانه خدا ، چیستی و چند گونگی و چرایی حج ،‌ اعمال عبادی و مستحبات حج ، حکمت های حج و برخی رموز پیچیده و مهم ،‌تبیین راز پیوند ناگسستنی کعبه با ولایت ، مناسک حج در روایات ، روش و آسیب شناسی حج ، حج پیامبران و فرشتگان است .