تفسیر تسنیم (سوره مریم)
52 بازدید
ناشر: نشر داخلی پژوهشگاه معارج
نقش: محقق
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 53
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جلد 57 کتاب ارزشمند تفسیر تسنیم از مجموعه آثار مفسر فرزانه حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در 700 صفحه در پژوهشگاه علوم وحیانی معارج نشر داخلی گردیده است. کار تحقیق و تنظیم آن به وسىله آقایان: مجىد حیدری فر و احسان ابراهیمی و محمدجواد دشتی انجام گرفته است.