آسیب شناسی روایات تفسیری
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر مأثور دربردارنده سه گونه تفسیر قرآن به قرآن، سنت معصومان و گفتار صحابه و تابعان است. مفسران و قرآن پژوهان، در چگونگی کارایی روایات تفسیری و بهره‌مندی از آن در تفسیر، دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ امّا هیچ یک از آنان، خود را از قرآن و سخنان نبوی و میراث گرانقدر و یادگار بی‌همتای حضرت ختمی نبوّت؛ یعنی اهل بیت (علیهم السلام) بی‌نیاز ندانسته و هر یک به تناسب روش خود، از روایات صحیح تفسیری در کشف معانی قرآن کریم بهره جسته‌اند، چنان‌که جناب ذهبی نیز به آن اعتراف دارد. در مقابل، روایات تفسیری بسیاری به پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومان (علیهم السلام) نسبت داده شده است که به لحاظ سند یا متن ضعیف‌اند، همچنین میان روایات تفسیری عامّه، احادیث متضاد و ناپذیرفتنی بسیاری از صحابه و تابعان گزارش شده است که به سبب خلل و ضعف قابل اعتماد نیستند، از این رو بایسته است تا برخی آسیب‌های روایات تفسیری را برشماریم.