رجعت از دیدگاه عقل و نقل با تکیه بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خدای توانا هنگام برپایی حکومت مهدوی (عج) گروهی از مردگان را زنده می‌سازد و با همان بدن جسمانی به دنیا بازمی‏گرداند. این پدیده که از باورهای اختصاصی و مسلّمات دینی شیعیان است، رجعت نام دارد. اعتقاد به رجعت میان امامان معصوم (علیهم السلام) و شیعیان آنان اهمیت بسزایی دارد، به گونه‌ای که زوایای گوناگون آن در ادعیه و زیارات فراوانی بیان شده و فقیهان و فیلسوفان و متکلمان و مفسران و محدثان بسیاری از دیرباز به راستی و درستی آن اجماع دارند و با استدلال به آیات و روایات فراوانی، وقوع آن را از مسلّمات پیش از وقوع رستاخیز دانسته‌اند. ادله اثبات رجعت، در دو حوزه امکان و وقوع درخور بررسی است. اثبات امکان آن از راه دلیل عقلی شدنی است؛ لیکن خاستگاه اصلی اثبات امکان آن، آیات و روایات اهل بیت (علیهم السلام) است. از دیگر سو، برای پایسته‌سازی وقوع آن در گذشته و آینده، تنها دلیل نقلی راهگشاست. زمان و افراد ویژه؛ اختیارمندی مؤمنان و مجبور بودن کافران و بازگشت با بدن مادّی از ویژگی‌های مهم رجعت از دیدگاه آیات و روایات است. برخی اهداف این رویداد مهم نیز چنین‌اند: استقرار حکومت الاهی با یاری مؤمنان و انتقام‌گیری از ستمگران؛ تکامل انبیا و اولیا و مؤمنان و سرافرازی مؤمنان و خواری منافقان.