پژوهشی نو در کارکردهای روایات تفسیری
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امامان معصوم (علیهم السلام) مفسران و شارحان کتاب آسمانی و آیات الاهی¬اند، از این رو سخنان گرانبهای آنان در روشن سازی آیات قرآن مجید، میراثی گرانبها برای پیروانشان به شمار می‌رود. اهل بیت (علیهم السلام) برای دانش تفسیر و و چگونگی بیان معنای آیات، تعریف خاصی ارائه نکرده‌اند. بر این اساس، برای دستیابی به روشی استوار در تفسیر کتاب خدا، باید از روش آموزشی و تبیینی و عملکرد آنان بهره جست. این دانشمندان آسمانی برای روشنگری آیات الاهی و تبیین آموزه‌های راستین وحی آسمانی، روش‌های گوناگونی را به کار برده‌اند که در این پژوهش، به «کارکردهای روایات تفسیری» نامور گشته‌اند که در قالب دسته‌بندی زیر ارائه می‌شود: آواشناختی؛ مفهومشناختی؛ مقصودشناختی؛ مصداق‌شناختی؛ روش‌شناختی؛ قرآن‌شناختی؛ حریم‌شناختی